Expeditie Food Waste

Food Waste Xperts

Veghel

1 december 2017

Ladder van Moerman

Samen voedselverspilling tegen gaan

Via MVO Nederland ben ik betrokken geraakt bij de Expeditie Food Waste. Deze expeditie is namelijk een samenwerking tussen MVO Nederland en de Food Waste Xperts en werd voorgezeten door Barbara de Klerk. Zij werken samen in de strijd tegen voedselverspilling. Dit doen ze door bedrijven te inspireren, verbinden, versterken en versnellen om reststromen te verminderen, te verwaarden of zelfs te voorkomen.

Door deel te nemen aan de Expeditie Food Waste wordt inzicht verkregen om kansen voor je eigen onderneming te verzilveren. In een traject van vijf maanden worden de volgende stappen doorlopen:

  1. 1. Inzicht in verspillingen in eigen onderneming en de keten
  2. 2. Overzicht van kansen en (technische) mogelijkheden
  3. 3. Een robuuste business case door minder verspilling of het verwaarden van reststromen

Eén derde van het geproduceerde voedsel op aarde wordt verspild. In Nederland wordt jaarlijks voor 5 mrd Euro voedsel verspild bij de productie (37%), opslag (12%), verwerking (11%), supermarkt (5%) en bij de consument thuis (34%). Een recent internationaal rapport laat zien dat het bedrijven direct geld oplevert als ze actie ondernemen om food waste tegen te gaan. De hoogste tijd dus om in actie te komen!

Er waren zes personen aanwezig met interesse om de expeditie te doorlopen. Bijna allemaal hadden ze de ambitie om met hun idee voedselverspilling tegen te gaan. Eentje wilde een app ontwikkelen om de consument te helpen bij het online bestellen van boodschappen. Met de app krijg je inzage in je voorraad en de houdbaarheid hiervan. Dus het is mogelijk om suggesties te krijgen voor recepten met je aanwezige voorraad. Of zelfs een seintje te krijgen dat de broccoli onderin je koelkast zich heel erg vergeten voelt.

Een andere oplossing waarmee we aan de slag zijn gegaan is een marktplaats voor verse voedingsmiddelen die een tweede kans verdienen. Bijvoorbeeld het brood dat terugkomt uit de supermarkt, of snijafval tijdens een productieproces. Partijen die deze reststromen willen gebruiken kunnen real time het aanbod zien en aankopen doen. De kwetsbaarheid van de aanbieders van reststromen is hierbij trouwens een punt van aandacht. Zij willen namelijk helemaal geen inzage verschaffen in hoeveelheden die via de achterdeur verdwijnen. Ze zijn als de dood dat dit publiek wordt gemaakt en dat ze aan de schandpaal worden genageld.

Ook was er een partij die interesse had om citrus afval in te zamelen om hier vervolgens een extract uit te halen dat bruikbaar is voor de cosmetische industrie. Een verwerker van organische reststromen die ook aan tafel zat kon hier direct op inspelen omdat hij beschikt over een continue stroom citrus afval. En hij bleek graag afscheid te nemen van deze reststroom omdat citrus zich niet makkelijk laat verwerken.

In een middag werd diep op de verschillende initiatieven ingegaan. Hierbij viel me op dat er vaak nog geen business model was en dat er helemaal nog niet was nagedacht over eventuele kosten en opbrengsten. In enkele gevallen was de initiatiefnemer zelf de beperkende factor doordat er niet gedacht werd in kansen. Ik kan me voorstellen dat de expeditie voor een aantal deelnemers heel goed zou kunnen werken. Met name om met een andere bril te leren kijken, en om aansluiting te zoeken bij specialisten en andere initiatieven. Het grootste inzicht voor mij vandaag was dat ik op mijn best ben als consultant. Dus meedenken met een initiatief, een spiegel voorhouden, prikkelen, de onderste steen naar boven halen en vervolgens een stevig fundament bouwen.


Hieronder een paar mooie voorbeelden van het succesvol inzetten van reststromen: